Radyasyon Onkolojisi
11 Ekim 2022

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Radyasyon Onkolojisi Birimimiz 3 hekim 10 Sağlık Personeli ile -2. Katta hizmet vermektedir. Radyasyon onkolojisi uzman doktorları onkoloji hastalarının başvurusu sırasında, hastaların fizik muayene bulguları, geçirilmiş ya da mevcut tanı ve tedavilerinin sonuçlarını ve durumunu değerlendirir; hastanın tanısına ilişkin kan testleri, radyolojik görüntülemeleri, nükleer tıp görüntülemeleri ve gerekli durumlarda diğer branşlarla konsültasyonu yapıldıktan sonra radyoterapisi planlanır.

Radyoterapi kararı alınırken hastanın genel durumu, performans durumu, eşlik eden hastalıkları ve hastalığın evresi göz önünde bulundurulur.

Ünitemizde tedavisi yapılabilen onkolojik hastalıklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Santral sinir sistemi
 • Baş-boyun kanserleri (larenks, hipofarenks, nazofarenks, oral kavite, tonsil, dil, dil kökü dudak, nazal kavite, paranazal sinüs kanserleri)
 • Akciğer kanserleri,
 • Mediastinal tümörler
 • Meme kanserleri
 • Gastrointestinal tümörler (özefagus, mide, pankreas, kolorektal ve anal kanserleri)
 • Ürogenital kanserler
 • Jinekolojik kanserler
 • Yumuşak doku ve iskelet sistemi kanserleri
 • Deri kanserleri
 • Hematolojik maligniteler

Hastaya uygun radyoterapi şekli belirlendikten sonra tüm dünyada tercih edilen modern radyoterapi teknikleri olan yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), volumetirk ark tedavisi, konformal radyoterapi, görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) tedavi seçenekleri birimimizde Varian –rapidarc denilen güncel radyoterapi cihazı ile uygulanabilmektedir