Nükleer Tıp
14 Haziran 2019

Nükleer Tıp birçok hastalığın tanı veya tedavisi için radyoaktif maddeler kullanılan bir bilim dalıdır. Her iki durumda da amaca yönelik özel olarak hazırlanmış radyoaktif maddeler, hasta başına hesaplanan belirli dozlarda vücuda genellikle damardan veya ağızdan, nadiren ilgili bölgeye doğrudan enjeksiyonla verilir. Belirli bir bekleme süresini takiben hastalardaki radyasyonu görüntü haline çeviren cihazlar ile iki veya üç boyutlu çekimler yapılır.

Tanı amacıyla yapılan girişimler görüntülemeye yönelik işlemler olup, bu uygulamalarda genellikle çok küçük dozlarda radyoaktif madde verilerek çekimler yapılır. Nükleer Tıp teknikleri ile alınan radyasyon miktarı, sanılanın aksine benzer radyolojik uygulamalarda alınan radyasyon miktarına benzer düzeyde veya daha düşüktür. Nükleer Tıp’ta kullanılan radyoaktif maddelere bağlı olarak GAMA KAMERA ve PET-BT adı verilen cihazlar görüntüleri elde etmek için kullanılmaktadır. Yapılan görüntüleme genellikle sintigrafi olarak adlandırılmaktadır. Ancak eğer 3 boyutlu çekim yapılıyorsa kullanılan cihaz ve radyoaktif maddeye göre görüntülemeye SPECT veya PET adı verilmektedir. Görüntüleme sonrasında vücutta bulunan radyoaktif madde belli bir süre sonunda gözle görülemeyen ışınlar yayarak zararsız hale dönüşür ve yok olur. Bu süreç uygulanan radyoaktif maddeye ve doza bağlı olarak değişir. Sintigrafi filmlerinin diğer branş hekimlerince değerlendirmesi kolay değildir ve bu dalda uzmanlaşmış Nükleer Tıp hekimleri tarafından değerlendirilir ve raporlanır.

Radyoaktif maddeler ile başta bir kısım tiroid (guatr) hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklara yönelik tedavi uygulamaları mevcuttur. Tedavi amacıyla verilen radyoaktif madde miktarı teşhis amaçlı verilenden genellikle daha fazladır. Bu işlemlerde alınan radyasyon miktarı da göreceli olarak fazladır ancak elde edilecek yararı yanında önemsiz kalır. Tedaviyi yapan ışınların ulaşabildiği uzaklık genellikle birkaç milimetre olduğu için sadece hedef organ ve dokuda etki eder, çevre dokulara genellikle zarar vermez.

Çanakkale Devlet Hastanesi bünyesinde Nükleer Tıp Ünitesi 2014 yılında kurulmuş olup,şuan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy yeni hizmet binamız -1. Katında hizmet vermektedir. Ünitemizde tiroid, kemik, kalp, böbrek gibi birçok organ veya hastalığın tanısal tetkik ve sintigrafik görüntülenmesi yapılıp aynı zamanda bazı tiroid hastalıklarında (hipertiroidi)  ayaktan tedavi de verilmektedir.

Ünitemizde bir adet çift başlı gama kamera, bir adet PET/BT cihazı, bir adet ultrasonografi, bir adet gamma sayıcı, bir adet efor cihazı ve bir adet radyofarmasötik hazırlamada kullanılan kabin içeren laboratuar kısmı mevcuttur. Ünitemiz 2nükleer tıp uzmanı, 4 teknisyen, 1 acil tıp teknisyeni, 3 sekreter, 1 yardımcı personel ile Çanakkale il ve ilçelerine kaliteli hizmet vermektedir.

NÜKLEER TIP ÜNİTEMİZDE YAPILAN TETKİKLER


 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi (planar, SPECT)
 • Myokardperfuzyon sintigrafisi (SPECT, GATED, Farmakolojik Stres, Atenüasyon düzeltme )
 • Myokard PET, viabilite çalışması
 • Kemik sintigrafisi (Tüm vücut, üç fazlı, SPECT)
 • Paratiroid sintigrafisi (Dual faz, SPECT)
 • Tc-99m Tiroid sintigrafisi
 • Gastroözefagialreflü sintigrafisi
 • Meckel sintigrafisi
 • Mide boşalma süresi hesabı
 • DTPA böbrek sintigrafisi (GFR hesabı)
 • Mag3 böbrek sintigrafisi
 • DMSA böbrek sintigrafisi (planar, SPECT)
 • Vezikoüreteralreflü Sintigrafisi
 • Testis sintigrafisi
 • Onkolojik PET (F-18 FDG)
 • I-131 tüm vücut tarama (5 mCi)
 • Dakriosintigrafisi
 • Korelatif USG
 • I-131 tedavisi (15 mCi)