Hastanemiz 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Stajları Hakkında
03 Ocak 2019

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Ara Dönem ve Yaz Döneminde zorunlu staj başvuruları kabul edilecek olup kontenjanlar, staja ilişkin açıklamalar ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

2019 YILI STAJ KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.
Açıklanan kontenjanlar, staj yapacak öğrenci sayının belirlenmesine ilişkin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2015 tarihli ve 770.E.475 sayılı yazılarına istinaden yapılmıştır.

2. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında kontenjanlardan düşülmek kaydıyla ara dönem (Ocak-Şubat) ve yaz döneminde (Haziran-Eylül) öğrenci kabul edilecektir.

3. Listede alan ismi belirtilmiş, ancak çalışan kadrosu bulunmayan branşlar kendilerine en yakın branşlar statüsünde değerlendirilecek ve bu kontenjanlardan faydalandırılacaktır. Örneğin; İşletme, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi, Sağ.Yönetimi gibi alanlar için, V.H.K.İ. ve Memur alanlarındaki kontenjanlar kullanılacaktır.

4. Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) kontenjanı hemşirelik alanı için kullanılacaktır.

5. Stajyer Öğrenciler için yemek rasyonu, çalışılacak birim/alan planlamaları ve rotasyonları, öğrencilere ödenecek stajyer ücretleri önceden planlandığından ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatlarına istinaden belirtilen kriterlerde kontenjan belirlendiğinden kontenjan artırımı söz konusu olamayacaktır. Listede belirtilmeyen alan/branşlara başvuru durumunda Başhekimin bilgisi olmadan kontenjan açılamayacaktır.

6. Staja başvuran her öğrencinin hastanemiz internet sitesi haberler bölümünde duyurulan Staj Başvuru Koşullarını yerine getirmesi mecburidir. İstenilen belgeleri getirmeyen öğrencilerin staja alınması mümkün olmayacaktır. Özellikle öğrencilerin staj sigortalarının yapılması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmaları, hastaneler çok tehlikeli işyerleri sınıfında sayıldığı için sağlık kurulu raporu almaları oldukça önemlidir.

7. Staj kabulleri  başvuru önceliğine göre yapılacaktır. Önceki yıllarda hastanemizde staj yapıp da staj koşullarına uymayan öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Kontenjan takipleri, staj başvuru, kabul ve staj bitirme işlemleri Hastane Staj Koordinatörlüğünce yapılacaktır. Staj koordinatörlüğünce kabulü yapılmayan ve gerekli şartları taşımayan hiçbir öğrenci staja başlatılmayacaktır.

9. Staj başlangıcını takiben tüm öğrenciler hastane oryantasyon eğitimine tabi tutulacaklar, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri tanıtımı, Enfeksiyon Kontrolü ve Hijyen eğitimleri verilecektir.

10.
Aynı tarihlerde öğrenci yığılmalarını önlemek için staj kayıt ve kabulleri dönemler halinde yapılacak, staj yerleri öğrencilerin alanlarına göre staj koordinatörlüğünce belirlenecek ve gerekirse rotasyona tabi tutulacaklardır.

11. Staja başvuran tüm öğrenciler okullarının staj yönergelerine  ve hastanenin çalışma koşullarına uymak zorunda olup kurallara uymayan öğrencilerin stajı sonlandırılacaktır. 

STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU EVRAKLARI

1.
Okulun Staj Talebine İlişkin Resmi Yazısı. (Yazı içeriğinde öğrenci bilgileriyle birlikte 5510 sayılı SGK’na göre öğrencinin iş kazası sigorta priminin yatırılacağı beyanı olmalıdır.)

2. 1 Ad. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. 1. Ad. Fotoğraf

4. Staj Uygulama Defteri (Defterin içeriğinde Öğrenci Staj Değerlendirme Formu ve Staj Devam Çizelgesi olmalıdır. Staj Uygulama Defteri kullanmayan okullar için bu husus zorunlu değildir. Bu durumda devam çizelgesi hastanemizce verilecektir.) 

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi 

6. Hastanelerde Stajyer Öğrenci Olabileceğine Dair Sağlık Kurulu Raporu (6331 Sayılı Kanuna Göre,  Çok Tehlikeli İşlerde Vardiyalı Çalışabileceğine Dair Sağlık Kurulu Raporu. Rapor Staj  başlangıcından son altı ay öncesine ait olmalıdır. Daha eski raporlar kabul edilmez.Güncel Öğrenci Kimlik Kartları İle Devlet Hastanelerine Başvurulduğu Takdirde 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı B.K.K. ile  Ücretsiz yapılmaktadır)

7. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Meslek Adı ve Kodu: 9901.02–Stajyer Öğrenci olarak girilmelidir)Stajyer öğrencinin işyeri staj koşullarına uyması zorunludur. Hastane oryantasyon eğitimleri staj başlangıcında verilecektir.

8. Hastanece belirtilecek banka şubesinde hesap açtırılarak mutemetlik birimine verilecektir.


2018/2019 Eğitim  ve  Öğretim Yılı  Ara Dönem  ve Yaz  Dönemi  Staj Konrenjanları ekte belirtildiği gibidir.

2018 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Ara Dönem ve Yaz Dönemi Staj Konrenjanları.xlsx