Dr. Sevda ÇALIŞKAN
14 Haziran 2019


 

Name  :Sevda ÇALIŞKAN

Degree  :Doctor

Medical Unit  :Emergency                                                                       

Education  :Dokuz Eylül University Medical School    /  31.07.2011        
               
Birthday  :26.11.1971