Dr. Maside YILDIZ
14 Haziran 2019

Maside YILDIZ.png
 

Name : Maside YILDIZ

Degree : Specialist

Medical Unit : Algology (Anesthesiology and Reanimation)

Education : Osmangazi University Medical School
                               İstanbul Bağcılar Eğ. ve  Ar. Hastanesi