T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Kurumlarında Çalışan Taşeron İşçiler için Başvuru Evrakları

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

BAŞVURU İÇİN BELGELER/EVRAKLAR

Kamu Kurumlarında Çalışan Taşeron İşçiler için kadro kapsamında olanlardan aşağıda belirtilen  başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracaklardır. Başvurular elden yapılacak olup kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacaktır.

Basvuru formu.doc  Ek 1 -  Sürekli işçi kadrolarına/geçici işçi pozisyonlarına geçişte
başvuru formu
Guvenlik sorusturma.xls  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 Feragat dilekçe örnekleri.doc  ( Örnek 1, Örnek 2. Örnek 3. Örnek 4.  ) 
BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc  Başvuru Dilekçesi Örneği
ÖRNEK – 1 İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden  feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği
ÖRNEK – 2Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği
ÖRNEK – 3 İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği
ÖRNEK – 4  Sulh Sözleşmesi Örneği


Diğer Evraklar :  

-  5 adet vesikalık fotoğraf,
-  Nüfüs Kağıdı Fotokopisi
-  SGK hizmet Dökümü

-  Emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına ilişkin belge,
-  Adli sicil belgesi (sabıka kaydı),
-  Varsa, başvuru sahibinin eklemek istediği sertifikalar-
-  
Öğrenim durumunu gösterir belge,
-  Erkeklerde Askerlik Durum Belgesi

-  En son çalıştığı nitelik evrakları.