T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Ölüm Demek Değildir

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

                                                                                                         KANSER ÖLÜM DEMEK DEĞİLDİR
Vücudumuzdaki hücreler normalde belli bir çoğalma/ölme dengesi içerisindedirler. Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek oldukları yerde gerekse uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümeleri sonucu oluşan malign hastalıklar grubudur. Kanser tanısı ve tedavisi bir ekip işidir. Tedavisi farklı uzmanlık alanları, hasta ve hasta yakınlarının işbirliğini gerektiren bir süreçtir. 
Kanserde başlıca tedavi seçenekleri şu şekildedir.
 Kemoterapi
 Radyoterapi
 Kemoradyoterapi
 Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaç)
 İmmünoterapiler
 Hormonal Tedaviler
 Destek Tedaviler 
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji Birimi, kemoterapi ilaçlarının dozlarını güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaya hazır hale getiren yarı otomatik bir sistemle hizmet sunmaktadır. Hastanemiz de görev yapmakta olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen, kanser hastalığı ve Onkoloji bölümümüzde yapılan uygulamalar hakkında şu bilgilere yer verdi 
“Tıbbi onkoloji bölümümüzde kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormonal ve destek tedaviler hali hazırda uygulanabilmektedir. Kemoterapi tedavisini bölümümüzde cerrahi öncesi kitle boyutlarını küçültmek ve cerrahi sonrası ağrıyı azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için titizlikle uygulanmaktadır. Dış merkezlerde hazırlanmış kür protokollerini hastanemizde uygulanabilmektedir. Uygulan sistem sayesinde ilaçların dozları güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaktadır. 
Radyasyon onkolojisi ( Işın Tedavisi ) bölümü ile uyumlu bir şekilde hastalarımızın tedavi süreçlerini yönetebilmekteyiz. Bölümümüzde yapılan tetkiklerde (Ultrason-Tomografi-MR gibi) malign özellik gösteren kitle saptandığı zaman gerekli Sağlık hizmeti basamakları Uzman Dr. ve Hemşireler tarafından yapılmaktadır. 
Kanser tedavisi devamlı gelişen, yenilenen bir süreçtir. Örneğin 4-5 sene öncesinde yeni tanı ileri evre prostat kanserinde ilk sıra tedavide hormonal tedavi tek başına verilirken günümüzde hormonal tedavi ile beraber kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler standart yaklaşım haline gelmiştir. 
Kanserin her evresinde yapılabilecek bir tedavi bulunabilmektedir. Evre 3-4 olup Lenfoma, Testis kanseri gibi bazı kanserlerde kürler (hastalıktan tamamen kurtulma) sayesinde gerçekleşebilmektedir. Tetkikler neticesinde kanser tanısı veya şüphesi olması durumunda yapılabilecek tedavileri, izlenecek yolu belirleyebilmek amaçlı hastalarımızın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji bölümümüze başvurmasını öneriyoruz.

"KANSER ÖLÜM DEMEK DEĞİLDİR"
Vücudumuzdaki hücreler normalde belli bir çoğalma/ölme dengesi içerisindedirler. Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek oldukları yerde gerekse uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümeleri sonucu oluşan malign hastalıklar grubudur. Kanser tanısı ve tedavisi bir ekip işidir. Tedavisi farklı uzmanlık alanları, hasta ve hasta yakınlarının işbirliğini gerektiren bir süreçtir. 
Kanserde başlıca tedavi seçenekleri şu şekildedir.
 Kemoterapi
 Radyoterapi
 Kemoradyoterapi
 Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaç)
 İmmünoterapiler
 Hormonal Tedaviler
 Destek Tedaviler 
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji Birimi, kemoterapi ilaçlarının dozlarını güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaya hazır hale getiren yarı otomatik bir sistemle hizmet sunmaktadır. Hastanemiz de görev yapmakta olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen, kanser hastalığı ve Onkoloji bölümümüzde yapılan uygulamalar hakkında şu bilgilere yer verdi 
“Tıbbi onkoloji bölümümüzde kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormonal ve destek tedaviler hali hazırda uygulanabilmektedir. Kemoterapi tedavisini bölümümüzde cerrahi öncesi kitle boyutlarını küçültmek ve cerrahi sonrası ağrıyı azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için titizlikle uygulanmaktadır. Dış merkezlerde hazırlanmış kür protokollerini hastanemizde uygulanabilmektedir. Uygulan sistem sayesinde ilaçların dozları güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaktadır. 
Radyasyon onkolojisi ( Işın Tedavisi ) bölümü ile uyumlu bir şekilde hastalarımızın tedavi süreçlerini yönetebilmekteyiz. Bölümümüzde yapılan tetkiklerde (Ultrason-Tomografi-MR gibi) malign özellik gösteren kitle saptandığı zaman gerekli Sağlık hizmeti basamakları Uzman Dr. ve Hemşireler tarafından yapılmaktadır. 
Kanser tedavisi devamlı gelişen, yenilenen bir süreçtir. Örneğin 4-5 sene öncesinde yeni tanı ileri evre prostat kanserinde ilk sıra tedavide hormonal tedavi tek başına verilirken günümüzde hormonal tedavi ile beraber kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler standart yaklaşım haline gelmiştir. 
Kanserin her evresinde yapılabilecek bir tedavi bulunabilmektedir. Evre 3-4 olup Lenfoma, Testis kanseri gibi bazı kanserlerde kürler (hastalıktan tamamen kurtulma) sayesinde gerçekleşebilmektedir. Tetkikler neticesinde kanser tanısı veya şüphesi olması durumunda yapılabilecek tedavileri, izlenecek yolu belirleyebilmek amaçlı hastalarımızın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji bölümümüze başvurmasını öneriyoruz.

"KANSER ÖLÜM DEMEK DEĞİLDİR"
Vücudumuzdaki hücreler normalde belli bir çoğalma/ölme dengesi içerisindedirler. Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek oldukları yerde gerekse uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümeleri sonucu oluşan malign hastalıklar grubudur. Kanser tanısı ve tedavisi bir ekip işidir. Tedavisi farklı uzmanlık alanları, hasta ve hasta yakınlarının işbirliğini gerektiren bir süreçtir. 
Kanserde başlıca tedavi seçenekleri şu şekildedir.
 Kemoterapi
 Radyoterapi
 Kemoradyoterapi
 Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaç)
 İmmünoterapiler
 Hormonal Tedaviler
 Destek Tedaviler 
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji Birimi, kemoterapi ilaçlarının dozlarını güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaya hazır hale getiren yarı otomatik bir sistemle hizmet sunmaktadır. Hastanemiz de görev yapmakta olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen, kanser hastalığı ve Onkoloji bölümümüzde yapılan uygulamalar hakkında şu bilgilere yer verdi 
“Tıbbi onkoloji bölümümüzde kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormonal ve destek tedaviler hali hazırda uygulanabilmektedir. Kemoterapi tedavisini bölümümüzde cerrahi öncesi kitle boyutlarını küçültmek ve cerrahi sonrası ağrıyı azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için titizlikle uygulanmaktadır. Dış merkezlerde hazırlanmış kür protokollerini hastanemizde uygulanabilmektedir. Uygulan sistem sayesinde ilaçların dozları güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaktadır. 
Radyasyon onkolojisi ( Işın Tedavisi ) bölümü ile uyumlu bir şekilde hastalarımızın tedavi süreçlerini yönetebilmekteyiz. Bölümümüzde yapılan tetkiklerde (Ultrason-Tomografi-MR gibi) malign özellik gösteren kitle saptandığı zaman gerekli Sağlık hizmeti basamakları Uzman Dr. ve Hemşireler tarafından yapılmaktadır. 
Kanser tedavisi devamlı gelişen, yenilenen bir süreçtir. Örneğin 4-5 sene öncesinde yeni tanı ileri evre prostat kanserinde ilk sıra tedavide hormonal tedavi tek başına verilirken günümüzde hormonal tedavi ile beraber kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler standart yaklaşım haline gelmiştir. 
Kanserin her evresinde yapılabilecek bir tedavi bulunabilmektedir. Evre 3-4 olup Lenfoma, Testis kanseri gibi bazı kanserlerde kürler (hastalıktan tamamen kurtulma) sayesinde gerçekleşebilmektedir. Tetkikler neticesinde kanser tanısı veya şüphesi olması durumunda yapılabilecek tedavileri, izlenecek yolu belirleyebilmek amaçlı hastalarımızın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji bölümümüze başvurmasını öneriyoruz.

"KANSER ÖLÜM DEMEK DEĞİLDİR"
Vücudumuzdaki hücreler normalde belli bir çoğalma/ölme dengesi içerisindedirler. Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek oldukları yerde gerekse uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümeleri sonucu oluşan malign hastalıklar grubudur. Kanser tanısı ve tedavisi bir ekip işidir. Tedavisi farklı uzmanlık alanları, hasta ve hasta yakınlarının işbirliğini gerektiren bir süreçtir. 
Kanserde başlıca tedavi seçenekleri şu şekildedir.
 Kemoterapi
 Radyoterapi
 Kemoradyoterapi
 Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaç)
 İmmünoterapiler
 Hormonal Tedaviler
 Destek Tedaviler 
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji Birimi, kemoterapi ilaçlarının dozlarını güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaya hazır hale getiren yarı otomatik bir sistemle hizmet sunmaktadır. Hastanemiz de görev yapmakta olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen, kanser hastalığı ve Onkoloji bölümümüzde yapılan uygulamalar hakkında şu bilgilere yer verdi 
“Tıbbi onkoloji bölümümüzde kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormonal ve destek tedaviler hali hazırda uygulanabilmektedir. Kemoterapi tedavisini bölümümüzde cerrahi öncesi kitle boyutlarını küçültmek ve cerrahi sonrası ağrıyı azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için titizlikle uygulanmaktadır. Dış merkezlerde hazırlanmış kür protokollerini hastanemizde uygulanabilmektedir. Uygulan sistem sayesinde ilaçların dozları güvenilir bir şekilde hesaplanıp, hazırlanıp hastalarımıza uygulanmaktadır. 
Radyasyon onkolojisi ( Işın Tedavisi ) bölümü ile uyumlu bir şekilde hastalarımızın tedavi süreçlerini yönetebilmekteyiz. Bölümümüzde yapılan tetkiklerde (Ultrason-Tomografi-MR gibi) malign özellik gösteren kitle saptandığı zaman gerekli Sağlık hizmeti basamakları Uzman Dr. ve Hemşireler tarafından yapılmaktadır. 
Kanser tedavisi devamlı gelişen, yenilenen bir süreçtir. Örneğin 4-5 sene öncesinde yeni tanı ileri evre prostat kanserinde ilk sıra tedavide hormonal tedavi tek başına verilirken günümüzde hormonal tedavi ile beraber kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler standart yaklaşım haline gelmiştir. 
Kanserin her evresinde yapılabilecek bir tedavi bulunabilmektedir. Evre 3-4 olup Lenfoma, Testis kanseri gibi bazı kanserlerde kürler (hastalıktan tamamen kurtulma) sayesinde gerçekleşebilmektedir. Tetkikler neticesinde kanser tanısı veya şüphesi olması durumunda yapılabilecek tedavileri, izlenecek yolu belirleyebilmek amaçlı hastalarımızın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanemizde bulunan Tıbbi Onkoloji bölümümüze başvurmasını öneriyoruz.