T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim Yardımcıları

Güncelleme Tarihi: 16/08/2021


OP.DR. MURAT UYGAR YAPUCU .jpg

OP.DR. MURAT UYGAR YAPUCU 

01.12.1973 tarihinde Karşıyaka’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimimi İzmir’de tamamladıktan sonra, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiştir. 1996 yılında iyi dereceyle mezun olarak tıp doktoru ünvanını almıştır. Aynı yıl Bayburt İli’ne tayin edilmiştir. Burada 1 yıl sağlık ocağı sorumlu hekimliği ve daha sonra 1 yıl süreyle de Sağlık Müdürlüğü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 1999 yılında ihtisas sınavını kazanarak İzmir Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göğüs cerrahisi ihtisasına başlamıştır. Ağustos 2003 tarihinde göğüs cerrahisi uzmanı olmuştur.

Daha sonra uzmanlık aldığı hastanede 1 yıl başasistan olarak görev yapmıştır. Ankara GATA Göğüs Cerrahisi kliniğinde vatani görevini tamamlayıp 3 yıl süreyle İzmir’de özel bir hastanede çalışmıştır. Şubat 2009 tarihinden itibaren de Çanakkale Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Evli ve Egemen ve Ataman isminde iki çocuk sahibidir.  İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Başhekim Yard. Timur.JPG 

UZ.DR.YENER TUTAŞ

07.09.1980  Kırklareli doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi CerrahPaşa Tıp Fakültesinden Anestesziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak  mezun olmuştur.2013 yılında Çanakkale Devlet Hastanesinde Devlet Hizmet yükümlülüğü hizmet süresini tamamlamıştır. Çanakkale Devlet Hastanesinde çalıştığı süre içinde 2 yıl ameliyathane sorumluluğu yapmıştır. Bu süre içinde Kalp Damar Cerrahisi ekibiyle Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatlarını başlatarak kurucu hekim olarak görev almıştır.


 DR.ALP AKÇA.jpg

 UZ. DR. MEHMET OLDACAY


Glascow School of Medicine, Undergraduate Medicine MBChB,1989 İstanbul Universitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyoloji Bölümü ve 1993 University of Glascow,School of Medicine,Postgraduate Research Degrees,Clinical and Surgical Research,Medical Humanities Unit and Medical Genetics mezunudur. T.C.Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarından 1997 yılında uzman olmuştur. Çanakkale Devlet Hastanesi ve Balıkesir / Bandırma Devlet Hastanesinde 1998-2019 yılları arasında klinik mikrobiyoloji uzmanlığı ile birlikte başhekim yardımcılığı, tıbbi laboratuvar, merkezi sterilizasyon ünitesi, kan merkezi ve idari sorumlulukları yapmış olup, Çanakkale ve Balıkesir il ihale komisyonu, teknik şartname hazırlama komisyonu, Kalite Yönetim Direktörlüğü ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi gibi komisyonlarda aktif çalıştı. Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite alanında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı ile 10 yıla aşkın çalıştı. Kamu, özel ve üniversite sağlık kurumları işleyiş süreçlerine yönelik saha deneyimine sahiptir. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD),Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC),Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM),Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (KMTD) ve Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS) ve Türk Tabipleri Birliği, Çanakkale Tabip Odası derneklerine üyeliği bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal yayınları olup, pek çok kongre, kurs ve eğitimde yer aldı.