T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Ameliyathanesi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

14 AMELİYATHANE SALONU 109 SAĞLIK PERSONELİNDEN OLUŞAN AMELİYATHANEMİZ

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizde 14 ameliyathane salonumuz İleri teknoloji tıbbi donanıma sahip, hasta güvenliğini ve çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde halkımıza hizmet vermeye başlamıştır.
Hastanemizin yeni hizmet binasında hizmete açılan ameliyathanelerimiz,  en son teknolojik alt yapı ile donatılmış ve konularında deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Ekip çalışmasının ön planda tutulduğu ameliyathanemizde 14 anestezi uzmanı, 41 anestezi teknisyeni, 49 ameliyathane hemşiresi ve 5 transfer hemşiresi bulunuyor. Mikroskobik, endoskopik artroskopik, ve laparoskopik cerrahi operasyonlarını içeren tüm ameliyatlar ameliyathanelerimizde başarıyla uygulanıyor.
Günlük ortalama 60 operasyonun yapıldığı ameliyathanelerimiz ve bağlı alanlar steril havalandırma sistemiyle havalandırılırken merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima tesisatları bulunuyor ve bu sayede ameliyatların en iyi ve uygun koşullarda gerçekleşmesi sağlanıyor.
Ameliyathanelerimiz deki merkezi sterilizasyon sistemi, havalandırma sistemi ve kullanılan en son teknolojik cihazlar hasta güvenliği için ideal koşullar yaratıyor. Mikroskobik, endoskopik artroskopik, ve  laparoskopik cerrahi operasyonlarını da içeren tüm ameliyatlar ameliyathanelerimizde başarıyla uygulanıyor.
Bir ameliyatın en iyi koşullarda gerçekleşmesini ön planda tutuyor ve ekip çalışmasına büyük önem veriyoruz. Ameliyathanelerimiz, 7/24 hizmet veren, 2’si nöbet ekibinde olmak üzere; 7 anestezi uzmanı, 20 ameliyat hemşiresi, 3 derlenme odası hemşiresi, 12 anestezi teknikeri, 2 perfüzyonist, 9 sterilizasyon teknikeri, 11 ameliyathane teknisyeni, 1 depo ve malzeme yönetimi personeli ve 2 ameliyathane hasta danışmanıyla deneyimli bir kadroya sahiptir.
Tüm branşlarda modern tıbbi donanıma sahip hasta güvenliğini ve çalışan güvenliğini sağlayan 8 ameliyathanemizle hizmet veriyoruz.
Ameliyathanelerimizdeki merkezi sterilizasyon sistemi, havalandırma sistemi ve kullanılan en son teknolojik cihazlar hasta güvenliği için ideal koşullar yaratıyor. Mikroskobik, endoskopik artroskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi operasyonlarını da içeren tüm ameliyatlar ameliyathanelerimizde başarıyla uygulanıyor.
Ameliyathanelerimiz ve bağlı alanlar steril havalandırma sistemiyle havalandırılıyor. Her türlü teknik donanıma sahip ameliyathanelerimizde merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima tesisatları bulunuyor ve bu sayede ameliyatların optimum koşullarda gerçekleşmesi sağlanıyor.
Ayrıca her türlü operasyonun en önemli ve hayati parçalarından biri olan anestezi uygulamaları, hastanemizde uzman bir ekip tarafından büyük bir titizlikle uygulanıyor. Hastalarımız, ameliyat salonuna geldikleri andan ameliyathaneden ayrılmalarına kadar geçen sürede tüm yaşamsal bulguları ve ilaç uygulamaları dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Koroner/Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizin varlığı tüm ameliyatlarda yaşamsal bir güvence oluşturmaktadır.
Hastanemiz ameliyathanesine  10 adet  ameliyat masası bulunmaktadır. Ameliyathanemiz 7 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 16 anestezi teknisyeni, 29 hemşire, 3 uyandırma hemşiresi ve 9  personel ile hizmet vermektedir. Modern cihazlardan oluşan ameliyathanemizde KBB, Göz, Üroloji, Genel Cerrahi, Ortopedi, Göğüs Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Beyin Cerrahi, Kalp-Damar Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili ameliyatlar yapılmaktadır.
Yıllık A , B , C , D ve E  ameliyat olmak üzere ortalama 18 500 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Ameliyathanemizde 4 adet otoklav, 1 adet alet yıkama makinesi, paketleme ünitesi ile sterilizasyon ünitemiz bulunmaktadır. Ameliyathanelerimizde kullanılan cerrahi aletler el değmeden alet yıkama makinesinde yıkanıp sterilizasyon ünitesinde steril edilip paketlenmektedir.
Ameliyatı bitip uyandırma odasına gelen tüm hastalarımızın durumu hakkındaki bilgiler anında bekleme salonundaki LCD ekrandan hasta yakınlarına iletilmektedir.
Hastanemiz ameliyathaneleri en son teknolojik alt yapı ile donatılmış ve konularında deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Teknolojideki gelişmeler ve yeni tıbbi yöntemler ameliyathanedeki tıbbi müdahaleleri hastalar ve cerrahlar açısından “konforlu” bir hale getirmiştir.
Hastanemizde toplam iki adet ameliyathane bulunmaktadır. Standartlara uygun steril havalandırma sistemleri, son teknoloji ürünü dünya kalitesindeki anestezi ve cerrahi cihazlar ile yüksek kaliteli ameliyat masa ve lambalarıyla donatılmış olan ameliyathanelerimizde; Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji gibi tüm cerrahi branşların ameliyatları yapılmaktadır.
Ameliyathanelerimizde anestezi, uzman anestezi hekimi tarafından yürütülmekte olup; ameliyat sırasında hastanın EKG, kan basıncı, periferik oksijen satürasyonu, vücut ısısı, end-tidal karbondioksit, anestetik gazların konsantrasyonu gibi anestezi güvenliği için gerekli tüm ölçümler yapılmaktadır. Operasyon sırasında olduğu kadar sonrasında da yaşamsal fonksiyonların takibi ve ağrının kontrolü yine anestezi uzmanı tarafından sağlanmaktadır. Yapılacak operasyonun çeşidine göre genel, spiral, epidural, combine spiral-epidural, RIVA ve perferik sinir blokları, anestezi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Doğum hastalarında ağrısız doğum için epidural kateter ile uzun süreli ağrı tedavisi yapılmaktadır.
Birçok branşta  modern tıbbi donanıma sahip hasta güvenliğini ve çalışan güvenliğini sağlayan 5 ameliyathanemiz ile hizmet veriyoruz.
Ameliyathanelerimiz deki merkezi sterilizasyon sistemi, havalandırma sistemi ve kullanılan en son teknolojik cihazlar hasta güvenliği için ideal koşullar yaratıyor. Mikroskobik, endoskopik artroskopik, ve  laparoskopik cerrahi operasyonlarını da içeren tüm ameliyatlar ameliyathanelerimizde başarıyla uygulanıyor.

  • ameliyathane2.JPG
  • ameliyathane4.JPG
  • DSC_0052.JPG