Dr. Nedim GÖZÜTOK
01 Aralık 2021

Nedim GÖZÜTOK.png
 

Name  :Nedim GÖZÜTOK

Degree  :Doctor

Medical Unit :Emergency                                                              

Education  :19 Mayıs University Medical School  /  31.07.2011     
     
Birthday  :01.02.1968