T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Personelimizin İSG Eğitimleri Tamamlandı

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

SAĞLIK PERSONELİMİZİN İSG EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Hastanemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından hastanemizde çalışan sağlık personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesi gereğince tüm personelimizin alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimiz 770 Sağlık personeline tamamlandı.
İşyeri Hekimi Dr. Yusuf Dalgalı, İş Güvenliği Uzmanı Ergün Durusu ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Kandemir’in  eğitimci olarak katıldığı “Genel Konuları, Sağlık Konuları ve Teknik Konuları" kapsayan 2 gün süren 16 saatlik İSG eğitiminde; İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Ve Genel Kuralları, Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumluluklar, İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Ve Hukuksal Sonuçları, Meslek Hastalıkları, Çalışma Ortamında Karşılaşabilecek Hastalıktan Korunma Prensipleri, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Açısından İş Yerinin Temizliği Ve Düzeni, İş Yerindeki Sağlığı Ve Güvenliği Olumsuz Etkileyen Biyolojik Risk Etmenleri Ve Bu Etmenlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler, Çalışma Ortamında Karşılaşa bilinecek Psikososyal Risk Etmenleri, Çalışanların İşyerindeki Sağlığını Ve Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Fiziksel Risk Etmenleri Ve Bu Etmenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler, Ergonominin Tanımı Ve Ergonomik Risklerden Korunma Yolları, Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Alınacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri, Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde Asgari Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri, İlk Yardım, Elektrikli Ortamlarda Çalışırken Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri, İş Kazalarının Sebepleri Ve İş Kazalarından Korunma Prensipleri, İş Yerinde İş Ekipmanların Kullanımı İle İlgili Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Uyulması Gerekli Asgari Şartlar, Kişisel Koruyucu Donanım ve Kullanımı KKD, Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri, İş Yerlerinde Yangın Tehlikesi Ve Yangın Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri, İş Yerlerinde Acil Durumları Önleme Koruma, Tahliye Ve Yangınla Mücadele, İş Sağlığı Ve Güvenli Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü konuları anlatıldı.

Eğitim Birimimiz tarafından organize edilen ve eğitim başlangıcında öntest  ikinci gününde sontest yapılarak gerçekleştirilen İSG Eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek.

  • DSC_0041.JPG
  • DSC_0056.JPG
  • DSC_0057.JPG