T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemize Staj İçin Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

STAJ BAŞVURUSUNA  İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

         Yaz stajı için başvurular 15 Ocak 2018’ de başlayacaktır. 2017/2018 Eğitim Öğretim yılı yarı yıl tatilinde stajyer öğrenci kabul edilmeyecektir. Tüm öğrencilerin hastane staj koşullarına, mesai saatlerine ve kılık kıyafet kurallarına uyması zorunludur. Staj başlangıcında tüm öğrencilere hastane oryantasyon eğitimi verilecektir. Sağlık Bakanlığının getirdiği standartlar gereği hastanemizde her branşta ayrı kontenjan uygulaması yapılmakta olup  başvuru önceliğine göre staj kabulü yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte hastanemiz Eğitim Staj Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.  Kontenjan dolduktan sonra stajyer öğrenci kabulü mümkün olmayacaktır


STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU EVRAKLARI

1. Okulun Staj Talebine İlişkin Resmi Yazısı. (Yazı içeriğinde öğrenci bilgileriyle birlikte  5510 sayılı SGK’na göre öğrencinin iş kazası sigorta priminin yatırılacağı beyanı  olmalıdır.)

2. 1 Ad. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. 1. Ad. Fotoğraf

4. Staj Uygulama Defteri (Defterin içeriğinde Öğrenci Staj Değerlendirme Formu ve Staj   Devam  Çizelgesi olmalıdır. Staj Uygulama Defteri kullanmayan okullar için bu husus zorunlu    değildirBu durumda devam çizelgesi hastanemizce verilecektir.) 

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi

6. Hastanelerde Stajyer Öğrenci Olabileceğine Dair Sağlık Kurulu Raporu (6331 Sayılı  Kanuna Göre, Çok Tehlikeli İşlerde Vardiyalı Çalışabileceğine Dair Sağlık Kurulu Raporu. Rapor Staj başlangıcından son altı ay öncesine ait olmalıdır. Daha eski raporlar kabul edilmez. Öğrenci Kimlik Kartları İle Devlet Hastanelerine Başvurulduğu Takdirde 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı B.K.K. ile  Ücretsiz yapılmaktadır)

7. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Meslek Adı ve Kodu: 9901.02–Stajyer Öğrenci olarak  girilmelidir